Tại các công ty, các khu trung tâm thương mại lớn trên thị trường hiện nay các bạn có thể biết đến những loại tủ sắt văn phòng có nhiều ô nhỏ những ô này có kích thước bằng nhau, có rất nhiều loại tủ được chia số ô